RÂNDUIALA POSTULUI NAȘTERII DOMNULUI

Nașterea Domnului

„Drept aceea, fraților, nu suntem datori trupului, ca să viețuim după trup. Căci daca viețuiți după trup, veti muri, iar daca ucideti cu Duhul faptele trupului, veți fi vii. Căci câți sunt mânați de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.”

Romani 8, 12-14

Perioadele de post sunt binevenite pentru orice creștin deoarece ele sunt prielnice înaintării în viața duhovnicească, postul fiind în fond un exercițiu spiritual. În plus, ținând post Îl imităm pe Domnul nostru Iisus Hristos, Care a postit (Matei 4:2) și pe Sfinți, care au urmat exemplu lăsat de Mântuitorul. Bineînțeles, postul este benefic și pentru sănătatea trupească.

Postul Nașterii Domnului a fost rânduit de Biserică pentru a-i pregăti pe credincioși spre cuviincioasa întâmpinare și serbare a marelui praznic al Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. El aduce aminte creștinilor de patriarhii și drepții din Vechiul Testament, care au petrecut timp îndelungat în post și rugăciune, în așteptarea și cu nădejdea venirii lui Mesia – Izbăvitorul.

Postul începe cu ziua de 15 noiembrie și ține până în 24 decembrie inclusiv. Lăsatul Secului are loc anual pe 14 noiembrie, însă, dacă această zi cade miercuri sau vineri, atunci postul începe în ziua de 14 noiembrie. Postul Nașterii Domnului este unul ușor, din punct de vedere al alimentației, cu multe zile în care sunt dezlegări la pește, undelemn (ulei) și vin.

RÂNDUIALA POSTULUI CU PRIVIRE LA MÂNCARE

1. Pe perioada postului nu se consumă hrană de origine animală (carne, lapte, brânză, ouă), ci doar hrană vegetală. Excepție fac zilele când Biserica a rânduit dezlegare la pește.

2. Lunea, miercurea și vinerea se ajunează până la ceasul al IX-lea, adică ora 15:00, când se mănâncă hrană vegetală, fără ulei.

3. Marțea și joia se consumă hrană vegetală, ulei și vin. În fiecare zi de marți și joi este dezlegare la ulei și vin, cu excepție dacă aceste zile cad în intervalul 20 - 24 decembrie.

4. Sâmbăta și duminica se consumă hrană vegetală, pește, ulei și vin. În fiecare zi de sâmbătă și duminică este dezlegare la pește, ulei și vin, cu excepție când:

  • a) postul începe într-una din aceste zile sau
  • b) aceste zile cad în intervalul 20 - 24 decembrie.

În sâmbetele și duminicile menționate la punctele a și b se consumă doar hrană vegetală.

5. Dezlegare la pește, în postul Nașterii Domnului, Biserica a mai rânduit în zilele de 21 noiembrie (sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului) și 6 decembrie (sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni), indiferent de ziua în care cad acestea.

6. În perioada 20 - 24 decembrie nu mai sunt dezlegări la pește, ulei și vin, indiferent de ziua în care cad acestea. În aceasta perioadă postul devine mai aspru. În ziua de 24 decembrie (în ajunul sărbătorii) se ajunează până la apusul soarelui când se consuma hrană uscată: semințe, poame, turte, covrigi.1

7. Alcool se consuma doar în zilele cu dezlegare și doar vin, nu alte băuturi alcoolice.

Cu privire la bolnavi (cei cu adevărat bolnavi) și femeile însărcinate Biserica îngăduie mâncarea de dulce dacă persoana în cauză nu poate respecta rânduiala. Pentru aceasta fiecare credincios trebuie să discute cu preotul duhovnic.

ÎNFRÂNAREA TRUPEASCĂ A SOȚILOR

În perioada de post înfrânarea constă și în abținerea de la relații trupești a soților. Sfântul Apostol Pavel, îi îndeamnă astfel pe soți: „Să nu vă lipsiți unul de altul decât cu bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea, și iarăși să fiți împreună, ca să nu vă ispitească satana din princina neînfrânării voastre.” (1 Corinteni 7:5)

 
 

Note de subsol

1 Învățătura de credință Ortodoxă, Editura Doxologia, Iași, 2009

 
 
Autor

DESPRE AUTOR

Nicolae Vlah este absolvent de studii de licență în Teologie, specializarea Teologie Pastorală, și în prezent masterand în același domeniu.

Facebook Twitter Instagram