RÂNDUIALA POSTULUI ADORMIRII MAICII DOMNULUI

Adormirea Maicii Domnului

„Dar nu mâncarea ne va pune înaintea lui Dumnezeu. Căci nici dacă vom mânca, nu ne prisosește, nici dacă nu vom mânca, nu ne lipsește.”

1 Corinteni 8:8

Perioadele de post sunt binevenite pentru orice creștin deoarece ele sunt prielnice înaintării în viața duhovnicească, postul fiind în fond un exercițiu spiritual. În plus, ținând post Îl imităm pe Domnul nostru Iisus Hristos, Care a postit (Matei 4:2) și pe Sfinți, care au urmat exemplul lăsat de Mântuitorul. Bineînțeles, postul este benefic și pentru sănătatea trupească.

Această perioadă de înfrânare trupească rânduită de Biserică ne amintește de postul pe care însăși Născătoarea de Dumnezeu l-a ţinut înainte de mutarea ei din această viaţă, după cum aflăm din Tradiția Bisericii.

Postul Adormirii Maicii Domnului începe pe 1 august și durează două săptămâni, până pe data de 14 august, inclusiv. În mod obișnuit, lăsatul secului pentru postul Adormirii Maicii Domnului se face pe data de 31 iulie. În anii în care această zi cade miercurea sau vinerea, se lasă sec cu o zi mai înainte și postul se prelungește cu o zi. De asemenea, postul se prelungeşte şi în ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, dacă acesta cade miercurea sau vinerea, făcându-se dezlegare la untdelemn (ulei), peşte şi vin1.

RÂNDUIALA POSTULUI CU PRIVIRE LA MÂNCARE

Postul Adormirii Maicii Domnului este un post aspru, cu rânduiala asemenea celei din Postul Mare2. Astfel, rânduiala, conform Tipicului cel mare, este următoarea:

1. Pe perioada postului nu se consumă hrană de origine animală (carne, lapte, brânză, ouă), ci doar hrană vegetală. Excepție fac zilele când Biserica a rânduit dezlegare la pește.

2. Lunea, miercurea și vinerea se ajunează până la ceasul al IX-lea, adică ora 15:00, când se mănâncă hrană vegetală uscată (semințe, alune, pâine, etc.), fără ulei.

3. Marțea și joia se consumă legume fierte, de asemenea fără ulei.

4. Sâmbăta și Duminica se consumă legume fierte, ulei și vin.

5. De praznicul Schimbării la față a Domnului se face dezlegare la pește3.

6. Alcool se consumă doar în zilele cu dezlegare și doar vin, nu alte băuturi alcoolice.

Cu privire la bolnavi (cei cu adevărat bolnavi) și femeile însărcinate Biserica îngăduie mâncarea de dulce dacă persoana în cauză nu poate respecta rânduiala. Pentru aceasta fiecare credincios trebuie să discute cu preotul duhovnic.

ÎNFRÂNAREA TRUPEASCĂ A SOȚILOR

În perioada de post înfrânarea constă și în abținerea de la relații trupești a soților. Sfântul Apostol Pavel, îi îndeamnă astfel pe soți: „Să nu vă lipsiți unul de altul decât cu bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea, și iarăși să fiți împreună, ca să nu vă ispitească satana din princina neînfrânării voastre.” (1 Corinteni 7:5)

 
 

Note de subsol

1Apoi, la 15 August, sosind ziua Adormirii Sale, dacă se va întâmpla Luni, Miercuri sau Vineri, mâncăm pește…”: Ceaslovul cel Mare, Editura Biserica Ortodoxă, Alexandria, 2003, p. 773.

2Deci, la întâi August, începându-se Postul Adormirii Preasfintei Maicii noastre de Dumnezeu Născătoare, postim în toate zilele întocmai, și cu aceeași rânduiala, ca și în Sfântul și Marele Post”: Ibidem.

3…și numai la 6 August, la Schimbarea la Față a Domnului nostru dezlegăm la pește”: Ibidem.

 
 
Autor

DESPRE AUTOR

Nicolae Vlah este absolvent de studii de licență în Teologie, specializarea Teologie Pastorală, și în prezent masterand în același domeniu.

Facebook Twitter Instagram