CATEHISM ORTODOX

1. CE ESTE BIBLIA?
2. CARE SUNT CĂRȚILE CUPRINSE ÎN BIBLIE

Cross

1. CE ESTE BIBLIA?

Denumirea de Biblie vine de la grecescul βιβλία, care înseamnă cărți sau colecție de cărți. Chiar dacă textele biblice sunt adunate laolaltă sub forma unei cărți, Biblia nu este doar o carte, ci mai multe, scrise în timpuri și locuri diferite, într-o perioadă de aproximativ 1500 de ani, de peste 40 de autori diferiți.

2. CARE SUNT CĂRȚILE CUPRINSE ÎN BIBLIE

Cărțile cuprinse în Biblie sunt împărțite1, după timpul în care au fost scrise și perioada istorică în care s-au întâmplat evenimentele relatate în curprinsul lor, în:

În continuare sunt nominalizate toate cărțile cuprinse în Biblie:

___

1 Împărțirea cărților Sfintei Scripturi în Vechiul Testament și Noul Testament a fost consemnată pentru prima dată de către scriitorul bisericesc Tertulian în cartea Adversus Praxean, în capitolul al XX-lea. Cartea a fost scrisă de Tertulian la sfârșitul secolului al II-lea sau la începutul secolului al III-lea.

2 Ordinea nominalizării cărților a fost făcută după Septuaginta, traducerea în limba greacă a Vechiului Testament.

3 În traducerea în limba română a Bibliei această carte este numită Cartea a III-a a lui Ezdra.

4 În traducerea în limba română a Bibliei această carte este numită Cartea I-a a lui Ezdra.

5 În traducerea în limba română a Bibliei această carte mai este numită și Cartea a II-a a lui Ezdra.

6 În edițiile românești ale Bibliei, ulterioare celei de la 1688 această carte nu a mai fost inclusă.